Jak korzystać z serwisu www kart prepaid.

Wymagania programowe

Informacje nt. zalecanych przeglądarek internetowych znajdziesz na stronie dotyczącej serwisu internetowego Pekao24.

Logowanie do serwisu

Każdą wizytę w serwisie www rozpoczynamy od zalogowania się.

Pierwsze logowanie

Na początek wpisz login w postaci RRRRRRRRKKKK, gdzie:
RRRRRRRR - ostatnie 8 cyfr identyfikatora karty drukowanego na folderze karty;
KKKK – ostatnie 4 cyfry numeru karty i naciśnij 'Dalej'.
Następnie wprowadź hasło startowe (6 znakowe hasło wydrukowane na folderze przekazanym wraz z kartą).
Podczas pierwszego logowania ustanów nowe hasło składające się z 8-16 znaków.
Po zalogowaniu do serwisu www możesz również zmienić swój login.

Uwaga!

Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wprowadzania hasła do serwisu www lub hasła startowego, serwis www zostanie zablokowany. W celu odblokowania serwisu skontaktuj się z Centrum Obsługi Kart. Saldo na karcie możesz sprawdzić również:

• w bankomacie Banku Pekao SA

• wysyłając wiadomość SMS (sprawdź szczegóły)

• pod numerem Centrum Obsługi Kart 801 324 324, +48 42 68 38 324

Kolejne logowanie

Wprowadź login i naciśnij 'Dalej'. Następnie podaj odpowiednie znaki z hasła i naciśnij 'Dalej'.

Uwaga!

Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wprowadzania hasła do serwisu www lub hasła startowego, serwis www zostanie zablokowany. W celu odblokowania serwisu skontaktuj się z Centrum Obsługi Kart. . Saldo na karcie możesz sprawdzić również:

• w bankomacie Banku Pekao SA

• wysyłając wiadomość SMS (sprawdź szczegóły)

• pod numerem Centrum Obsługi Kart 801 324 324, +48 42 68 38 324

Rejestracja karty

Korzystanie z serwisu www kart prepaid wymaga rejestracji karty poprzez wypełnienie krótkiego formularza.

Wypełnij wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Numer telefonu powinien zostać wprowadzony zgodnie z następującymi zasadami:

Numer telefonu komórkowego operatora krajowego: bez prefiksów i znaków wiodących np.: 601234567;

Numer telefonu komórkowego operatora zagranicznego: z numerem kierunkowym do danego państwa np.: 391234567890;

Numer telefonu stacjonarnego krajowego: z numerem kierunkowym do miasta, bez prefiksów i znaków wiodących np.: 226012345;

Numer telefonu stacjonarnego zagranicznego: z numerem kierunkowym do danego państwa np.: 441234656789.

Komunikaty na stronie

"Podany login lub hasło są nieprawidłowe." Oznacza błędne wprowadzenie loginu lub hasła.

Wskazówki:

  • Sprawdź czy poprawnie wpisałeś swój login (jeśli nie zmieniłeś jeszcze loginu w serwisie www, wprowadź login w postaci: RRRRRRRR, gdzie - ostatnie 8 cyfr identyfikatora karty drukowanego na folderze karty; KKKK – ostatnie 4 cyfry numeru karty).
  • Sprawdź czy poprawnie wpisałeś hasło. Sprawdź, czy masz wciśnięty klawisz Caps Lock. System rozróżnia małe i wielkie litery.
  • Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wprowadzania hasła do serwisu www lub hasła startowego, serwis www zostanie zablokowany. W celu odblokowania serwisu skontaktuj się z Centrum Obsługi Kart. Saldo na karcie możesz sprawdzić również:

    • w bankomacie Banku Pekao SA

    • wysyłając wiadomość SMS (sprawdź szczegóły)

    • pod numerem Centrum Obsługi Kart 801 324 324, +48 42 68 38 324

"Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis www został zablokowany" Oznacza, że trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany.

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu skontaktuj się z Centrum Obsługi Kart. Saldo na karcie możesz sprawdzić również:

• w bankomacie Banku Pekao SA

• wysyłając wiadomość SMS (sprawdź szczegóły)

• pod numerem Centrum Obsługi Kart 801 324 324, +48 42 68 38 324

"Serwis www jest zablokowany" Oznacza brak dostępu do serwisu www (trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany).

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu skontaktuj się z Centrum Obsługi Kart. Saldo na karcie możesz sprawdzić również:

• w bankomacie Banku Pekao SA

• wysyłając wiadomość SMS (sprawdź szczegóły)

• pod numerem Centrum Obsługi Kart 801 324 324, +48 42 68 38 324

"Twoje połączenie z Bankiem zostało zakończone." Oznacza, że ze względów bezpieczeństwa nastąpiło automatyczne wylogowanie z serwisu www na skutek braku aktywności na stronie.

Wskazówki:
Jeśli nadal chcesz korzystać z serwisu www wciśnij OK i zaloguj się ponownie.

"Korzystanie z serwisu www wymaga innej wersji przeglądarki"

Wskazówki:
Sprawdź czy Twoja przeglądarka spełnia wymagania programowe i techniczne (a w szczególności czy przeglądarka z której korzystasz ma włączoną obsługę javascript).

"Przepraszamy, serwis www jest chwilowo niedostępny" Oznacza brak możliwości korzystania z serwisu www.

Wskazówki:
Spróbuj zalogować się do serwisu www za kilka minut. Jeżeli problem nie ustąpi zadzwoń na infolinię pod numer 801 365 365 lub +48 42 683 82 32.

Sytuacje awaryjne

Jeżeli:

Zapomniałeś lub zgubiłeś login lub hasło
W tej sytuacji skontaktuj się z Centrum Obsługi Kart (pod numerem 801 324 324 lub +48 42 68 38 324) w celu dokonania anulowania loginu i hasła, które ustanowiłeś samodzielnie w serwisie www.
W celu ponownego zalogowania się do serwisu postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi pierwszego logowania. W tym celu będziesz potrzebować identyfikator karty i hasło startowe wydrukowane na folderze karty.
Uwaga: odtworzenie identyfikatora karty i hasła startowego wydrukowanego na folderze nie jest możliwe.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących korzystania z serwisu www oraz karty prepaid prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

Infolinia Banku
801 365 365 lub +48 42 683 82 32 (codziennie w godzinach 7:00-22:00)

Centrum Obsługi Kart
801 324 324 lub +48 42 68 38 324 (numery czynne przez całą dobę)

Zastrzeżenie karty
800 120 016, +48 42 68 38 316 (numery czynne przez całą dobę)

Szczegółowe informacje na temat kart prepaid Banku Pekao SA